Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utbygging Ål kulturhus

Mest bygg 

Nye Ål kulturhus

Her finn du meir informasjon om prosjektet.

 

Vedtak utbygging av Ål kulturhus

Ål kommunestyre vedtok den 14.12.2017 endeleg omfang og teikningar for Ål kulturhus. 

Ål kulturhus skal byggjast på og om slik at det i framtida kan romme:

 • Landsdelscene for dans
 • Ål kulturskule
 • Eit nytt og moderne bibliotek
 • Ål frivilligsentral
 • Vaksenopplæring
 • Turistinformasjon
 • Nesch museeum
 • Ungdomsbule
 • Kreativ næringshage

Her finn du teikningar for nye Ål kulturhus

Utvendig perspektiv

Snitt gjennom Kulturhuset O-O

Snitt gjennom Kulturhuset M-M

Planteikningar hovudetasje

Planteikningar underetasje

Planteikningar sokkeletasje


Her finn du Mest bygg sin presentasjon av nye Ål kulturhus frå juni 2017.

 

Framdrift

Vidare framdrift for utbygging av Ål kulturhus er slik:

 • Samspillsfase med totalentreprenør var ferdig i desember 2017
 • Totalentreprisekontrakt - rammer for denne var godkjent i Ål kommunestyre i desember 2017
 • Oppstart byggjeprosjekt - mål vår 2018
 • Ferdigstilling - haust - jul 2019