Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Idrett

Ål idrettshall

Leige av Ål idrettshall for faste treningar.      

Søknad skal sendast til postmottak@aal.kommune.no eller til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål

Søknadsfrist 30. mai kvart år

Søknadsskjema finn du her

Betalingssatsar for Ål Idrettshall finn du her

Kultur- og idrettskonsulent

Kristine Jacobsen Kapperud
Kontorstad: Tingstugu
E-post: kristine.jacobsen.kapperud@aal.kommune.no

NB! Kristine har permisjon f.o.m. 18. juni 2021. Vikar fram til juni 2022 er Anne Nordheim O'Hare.

Temaplan for idrett

Planen er eit styringsdokument for politikarar og administrasjonen i kommunen, og eit verktøy for idretts- og friluftsorganisasjonar og engasjerte innbyggjarar.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 finn du her

Spelemidlar til anlegg for idrett

Her finn du informasjon om spelemidlar til anlegg for idrett

Stipend til ungdom

Her finn du meir informasjon

Bading

Svømmebassenga er for tida stengt for familiebading.

Fritid Hallingdal

På www.fritidhallingdal.no kan alle lag og organisasjonar legge inn sine fritidsaktiviteter, så det blir enklare for alle å sjå kva ein kan vere med på. Me håpar alle lag og organisasjonar vil bidra til oppdatert informasjon om aktivitetar dei tilbyr og hjelpe til med å spreie nettsida.