Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fritidstilbod for eldre

Kårstugu

Faste arrangement for pensjonistar kvar veke: Sang, kortspel, trim og dans.
Leiar: Liv Skarsgard, tlf: 3208 4654
Kontaktperson: Astrid Hernes, tlf: 992 98 681

Nigardstugu

Leiar: Unni Rudi, tlf: 907 63 514

Turar

Kårfolkturar:
Kontaktperson: Halle Perstølen, tlf: 3208 1369

Rusleturar: 
Kontaktperson: Guri Espegard, tlf: 3208 4298

Ål eldreråd/eldrelag

Kontaktperson: Arvid Tveit

Trivsel på heimen

I 2005 sette politikarane ned eit utvalg som skulle kartleggje "kva som skjer på heimen" av trivsel. Trivselsutvalet er sett saman av personar frå kvar av avdelingane på Ål Helsesenter, samt husmusikanten og ein frå Eldrerådet.

Sjå Facebook-sida deira: Trivsel På Heimen 

Kafeteria ved Ål Helsesenter

Kafeteriaen er ope alle kvardagar frå kl. 10.30 - 14.30
I helgene er kafeteriaen ope for middagssal frå kl. 13.00 - 14.00

Bestilling av møtemat etc. ta kontakt med kantineleiar Solveig Strendo, tlf. 901 86 991.