Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Jobb i Ål kommune

Vi ønskjer oss fleire medarbeidarar! Vil du vere med og gjere Ål til ein enda betre plass å leve? No har me mange spennande ledige stillingar ute - kanskje finn du draumejobben?

Sjå alle ledige stillingar i Ål kommune

Ønskjer du å bygge karriere?

AdobeStock_278522594.jpeg

Ål kommune satsar på kompetanseutvikling og tilbyr leiarutvikling internt og i samarbeid med Folkeuniversitetet. Les meir

Sjukepleiarar med ambisjonar søkjast!

AdobeStock_296904883.jpeg

Er du autorisert sjukepleiar eller nesten ferdig med utdanninga di? Ynskjer du på sikt å bli leiar og lære meir om leiing? Da vil me ha deg med på laget!

Søk på stilling i Ål kommune og bli med i vårt leiarutviklingsprogram. Du kan velje mellom to program:

1. Studiar ved Folkeuniversitet på Gol med vår støtte – du betaler berre bøker og studieavgift.

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 STP starter 2022
  • Personalpsykologi 15 STP – potensiell oppstart hausten 2023
  • Motivasjonspsykologi 15 STP – potensiell oppstart i januar 2024

2. Til topps - vårt interne to-årige utviklingsprogram. Her vil du gjennom seks heildagssamlingar få teoretisk kunnskap om ulike aspekt innan leiing og individuell rettleiing. Vidare vil du i andre året få høve til å vidareutvikle din teoretisk kunnskap gjennom refleksjonsmøter, erfaringsutveksling, casetrening og praksistrening i avdelinga.

Haust 2022 – Vår 2023

Til topps 22-23.png

Om Helsesektoren i Ål kommune

Me har stort fokus på fag, kvalitet og utvikling. Du kan rekne med variert og spennande jobb - i eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar. Tverrfagleg samarbeid står i fokus. Me har stor fokus tilrettelagt aktivitet og gode opplevingar for pasientane. Dei fleste tenestene er samlokalisert saman med Hallingdal sjukestugu og prehospitale tenester.

"Varierte arbeidsdagar. Ein får nytta eigenskapane sine på ein god måte. Det er eit veldig givande yrke, med tanke på kor mye ein blir satt pris på." (sitat frå ein tilsett innan eldreomsorg)