Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Leve heile livet

Logo Leve heile livet

LEVE HEILE LIVET er ein kvalitetsreform for dei over 65 år.
Reforma er basert på tilbakemeldingar frå dialogmøter i heile landet der ein har sett på område det som oftast sviktar i eksisterande tilbod, og ein har kome med forslag til gode løysingar.

Forprosjekt - Ål kommune

Kartleggingstabell - oversikt frå alle sektorar

Sluttrapport forstudie - Ål kommune