Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

TT-tenesta

Transportteneste for funksjonshemma

Transportteneste er ei fylkeskommunal teneste. Den tilbyr skyss med drosje frå dør til dør for innbyggjarar som ikkje kan eller har vesentlege vanskar med å nytte ordinær kollektivtransport. Frå 2021 er det Viken fylkeskommune som vurderer søknadene og tildeler TT-kort.

Søknadsskjema

Ved spørsmål ta kontakt med Viken Fylkeskommune tlf. 32300000 eller Servicetorget i Ål kommune, tlf. 32085000.