Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Pasientforløp

Eit pasientforløp beskriver den behandling ei pasientgruppe skal få frå første kontakt til dei er ferdig behandla.
Det betyr ikkje at alle pasientar i ei pasientgruppe automatisk skal gjennom forløpet i akkurat den form som er beskrive i eit pasientforløp. Nokon pasientar har til dømes tilleggslidingar, funksjonsbegrensningar eller det kan vere andre forhold som betyr noko for nettopp deira pasientforløp. Alle pasientar blir vurdert og behandla individuelt.

Pasientforløp hjelper fagfolk og behandlingsteam til å gje pasientgrupper eit mest mogleg likeverdig og effektivt behandlingsforløp. Pasientforløp gir ikkje berre fagfolk, men også pasientaer, pårørande og fastlegar oversikt over kva ein kan forvente skal skje i dei ulike fasane av behandlingsforløpet. Dette forenklar samarbeidet mellom faggrupper på sjukehuset og i kommunehelsetenesta.

Pasientforløp hoftebrot

Pasientforløp KOLS

Pasientforløp risikofylt alkoholforbruk