Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hallingdal krisesenter

Interkommunalt tenestetilbod

Logo hallingdal krisesenter

Krisesenter

Hallingdal familie- og krisesenter – eit interkommunalt teneste som i hovudsak består av krisesentertilbod og barnevernvakt. For å kome i kontakt med med oss kan du enten ringe eller sende ein e-post.

Kontakttelefon 482 77 629

krisesenter@hallingdal.no

Krisesenteret er eit døgnope akuttilbod til kvinner og menn som lever utan tryggleik eller som er utsett for truslar, fysisk eller psykisk vald. 

Vi kan tilby eit trygt butilbod eller dagsamtalar, og det trengs inga henvising.

http://www.hallingdalkrisesenter.no

Barnevernvakt

Barnevernvakta si hovudoppgåve er å vere i beredskap og å yte rask bistand til barn og unge og deira familiar når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natta, i helger eller på helligdagar.

Vakttelefon - barnevern

Etter klokka 16 + helger og helligdagar

457 38 963

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap knyttet til voldtekt og til vold i familien.

http://www.dinutvei.no