Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Røykeslutt?

Tenker du på å slutte å røyke?
Den mest effektive metoden for røykeslutt er å bruke legemidler sammen med veiledning. Få det gratis på frisklivssentralen. 
Den som røyker daglig kan få gratis, godkjent legemiddel til røykeslutt i inntil 12 uker i kombinasjon med veiledning eller kurs. 
Ring oss på Frisklivssentralen for å få personlig oppfølging eller meld deg på røykesluttkurs i Hallingdal. 

Røykesluttkurs: 
Hemsedal torsdager fra 14.jan kl 18.00-20.00
Gol torsdager fra 14.jan kl 14.00-15.15
Hol torsdager fra 4.feb kl 13.30 – 15.30
Hver kursdag er lagt opp med faktainformasjon, refleksjon og praktiske oppgaver. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet. Kurset går over 6 samlinger. 
For info eller påmelding, kontakt frisklivssentralen i kommunen din: 
Gol: tlf 470 10 583 friskliv@gol.kommune.no
Flå: tlf 908 51 559 else.hovde@flaa.kommune.no
Hemsedal: tlf 970 58 818 friskliv@hemsedal.kommune.no
Nesbyen: tlf 968 51 295 friskliv@nesbyen.kommune.no
Ål: tlf 959 80 495 friskliv@aal.kommune.no
Hol: tlf 959 86 404 stine.vesteroy@hol.kommune.no

Det er aldri for seint å slutte å røyke

Over 70% av de som røyker, ønsker å slutte, og halvparten ønsker å slutte innen et halvt år. Den mest effektive metoden for røykeslutt er legemidler i kombinasjon med veiledning. Legemidlene (både nikotinhjelpemiddel og Champix) har dokumentert effekt for røykeslutt. De demper abstinens og gir gradvis mindre stimuli ved røyking. Man kan derfor rette konsentrasjonen mot å bryte innlærte mønster og vaner. For å ta imot gratis legemiddel forplikter man seg samtidig til å delta på røykesluttkurs eller ha individuell veiledning. Erfaringsutveksling og gruppestøtte er viktig for motivasjonen. Å bli røykfri sammen med andre øker sjansen for å lykkes. 

Se også www.slutta.no 
https://www.facebook.com/616091431763714/posts/3624941014212059