Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avdelingar

Kommuneoverlege

Toril Bøyum
Tlf: 997 25 898
Dersom det ikkje hastar, ta helst kontakt på e-post.
E-post: toril.boyum@aal.kommune.no

Avd. Psykisk helsevern og rus

Avdelingsleiar Ingeborg Frydenlund

Telefon: 3208 5336
Mobil: 908 65 602
E-post: ingeborg.frydenlund@aal.kommune.no

Kontakttelefon: 916 66 850. Kvardagar frå 08.00 - 15.30

Avd. Fysio/ergoterapi

Hovednummer: 3208 5260
Avdelingsleiar Live Magnetun: 3208 5261 / 971 98 159

Telefon fysioterapeut:
Vilde Springgard/Ragnhild Rauk: 3208 5263
Mona Sando/Marianne G. Greftegreff: 3208 5266

Privatpraktiserande fysioterapeutar:
Solveig Hagen Paulsen: 996 17 270
Tore Larsson: 976 77 633
Finn Jahr: 971 44 955

Frisklivssentralen:
Live Berg: 3208 5267 / 959 80 495

Ergoterapeutar (herunder hjelpemiddel)
Tove Bråten: 3208 5262
Camilla Skjelstad: 414 17 463

Heimevaktmester: 992 87 945

Dagsenter ergoterapi: 3208 5268

Dagsenter for hukommelsessvikt: 3208 5258

Oppsøkande team: 3208 5348

Koordinerande eining: 
Tina Johansson: 915 27 590
Anikken Jensen Teigen: 979 66 553 

Avd. Heimetenester

Telefon 3208 5240
Telefon avdelingsleiar:  Marie Skråmestø: 3208 5241 eller 959 46 212

Avd. Legetenester

Telefon Ål legekontor: 3208 5350
E-post: legekontoret@aal.kommune.no
Telefon avdelingsleiar: 3208 5360 / 992 87 896

Avd. Miljøterapi

Hovudnr: 3208 5475

Telefon avdelingsleiar:

Marianne Tretterud Skarpås: 3208 5483 / 959 43 697

Telefon assisterande avdelingsleiar:
Tina Johansson: 3208 5476 / 915 27 590

Fagutviklar team 1 - Guri Sissel Breiehagen 975 15 114
Fagutviklar team 2 - Bente Dokk (til april 2022)

Avd. Tunet/natt

Hovudnr: 3208 5210
Telefon avdelingsleiar:
Marit Øen Li: 3208 5212 / 477 58 353

Avd. Stugu

Hovudnr: 3208 5220
Go'stugu: 3208 5231
Telefon avdelingsleiar:
Tone Fossgård Berg: 3208 5222 / 454 30 770

Omsorgskontoret

Hovudnr: 3208 5270, fax: 3208 5299
E-post omsorgskontoret: plo@aal.kommune.no
Leiar for omsorgskontoret: Borghild Moen  

NAV

Telefon: 5555 3333