Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avdelingar

Psykisk helsevern og rus

Avdelingsleiar Maj-Britt Svartveit
Telefon: 3208 5336
Mobil: 974 25320
E-post: mbs@aal.kommune.no

Kontakttelefon: 916 66 850. Kvardagar frå 08.00 - 20.00

Avd. fysio/ergoterapi

Telefon: 3208 5260

Telefon fysioterapeut 3208 5263/3208 5266
Privatpraktiserande fysioterapeut 3208 5264/3208 5265
Telefon ergoterapeut: 3208 5262
Telefon: Friskliv: 3208 5203
Telefon Heimevaktmester: 3208 5272
Telefon Dagsenter ergoterapi: 3208 5270/3208 5271
Telefon avdelingsleiar: 3208 5261

Avd. Heimetenester

Telefon 3208 5240
Telefon avdelingsleiar: Herbjørg Dalene Bjerke 3208 5241
Telefon ass.avdelingsleiar Oddveig Tveitehaug 992  87 895

Avd. Legetenester

Telefon Ål legekontor: 3208 5350
E-post: legekontoret@aal.kommune.no
Telefon avdelingsleiar: 3208 5360/992 87 896

Avd. Miljøterapi

Hovudnr 3208 5475
Telefon avdelingsleiar 3208 5476/ 3208 5483

Avd. Tunet/natt

Hovudnr: 3208 5210
Telefon avdelingsleiar 3208 5212

Avd. Stugu

Hovudnr: 3208 5220
Go'stugu: 3208 5231
Dagsenter for hukommelsessvikt: 3208 5234
Telefon avdelingsleiar: 3208 5222

Omsorgskontoret

Hovudnr: 3208 5270, fax: 3208 5299

E-post Omsorgskontoret: plo@aal.kommune.no

Tlf. avdelingsleiar: 916 73 929

NAV

Telefon: 5555 3333