Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskot-tiltak mot barnefattigdom

Søknadsfrist 2.12.2016

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midlar til å motverke og/eller dempe konsekvensar av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlege, private og frivillige aktørar kan søke tilskot til tiltak som:

  • bidreg til at barn og ungdom med  fattigdomsproblem, og deira familiar kan      delta i kultur- og fritidsaktiviteter, og ferieaktiviteter 
  • bidreg til deltaking for barn og ungdom med fattigdomsproblem      på alternative mestringsarenaer

Informasjon om ordninga og korleis du kan søke finn du på: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Kontaktpersonar i Ål kommune er folkehelsekoordinator Hilde Nysæther Frantzen, hnf@aal.kommune.no

tel: 901 75 205/ 32 08 50 35