Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om kulturmidlar

Søknadsfrist for årlege driftstilskot (kulturmidlar) for 2019: 15. desember 2018

Tildeling etter politisk handsaming i Sektorutval for kultur og oppvekst (SUKO). Utbetaling av tilskot vert i løpet av februar 2019. 

Søknadsskjema finn du her