Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Økonomisjef og kraftforvaltar

Søknadsfrist 11. august 2017

Kommunevåpen Ål kommune

Tek du utfordringa ? 

Ei spennande og utfordrande stilling som økonomisjef og kraftforvaltar i Ål kommune

Du får vere med på å utvikle kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet.
Som økonomisjef vil du også forvalte Ål kommune sine kraftrettar, fysisk og finansielt.
Nødvendig kunnskap/ kompetanse vil bli gitt.  

Arbeidsoppgåver:

Ansvar for kommunen si overordna økonomistyring og økonomiforvaltning
Økonomirådgjeving
Overordna ansvar for kraftforvaltning
Bidra til god samfunnsutvikling
Delta i rådmannen si leiargruppe 

Kvalifikasjonar:

Vi ønskjer:

Minimum masterutdanning innan økonomi / siviløkonom
Strategisk og operativ erfaring med økonomiarbeid
Gjerne erfaring frå kraftbransjen 

Personlege eigenskapar:

Er strategisk og analytisk
Har gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr:

Ei spennande leiarstilling i ein attraktiv kommune
Ei fagleg utfordrande stilling med gode mogelegheiter for fagleg utvikling
Gode arbeids- og pensjonsvilkår.  

Søknadsfrist 11.august. 

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Rådmann Tone Tveito Eidnes, tlf.911 58608, Tone.Tveito.Eidnes@aal.kommune.no 
Kommunalsjef Karsten Dideriksen, tlf. 99287899, Karsten.Dideriksen@aal.kommune.no                  

Det søkjast elektronisk gjennom Ål kommune sin søknadsportal