Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Legatmidler til hjelp for eldre og uføre i Leveld kapelldistrikt

Enkeltpersonar kan søkje om tilskot, t.d. hjelp til husleige og heimehjelp mv.

Organisasjonar og lag kan få stønad til velferdstiltak for eldre, uføre og sjuke i Nordbygdane til turar, tilstellingar og anna som kjem desse til gode. Nærare opplysningar om legatet får du hjå Magne Ilstad på NAV-kontoret.

 

Søknadsfrist 4. desember 2016.

Søknaden skal sendast til NAV Ål, 3570 Ål