Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturtilskot

Frist for søknad 15. desember

Ulike tilskotsordningar:
Du kan søkje om tilskot til drift av lag for og med ungdom, til musikkorganisasjonar, til vedlikehald av grendahus og  til idrettsarbeid.

Faste tilskotsmottakarar må og sende inn søknad innan 15. desember kvart år.  

Søknad om tilskot til prosjekt og einskildarrangement skal vera inne seinast to veker før prosjektet tek til eller arrangmentet finn stad.   Søknad om tilskot til integrering av flykningar kan gjelde både fast og einskilde arrangement.  Hjelp med utfylling av søknadskjema får du på servicetorget. 

Her finn du meir informasjon om ulike kulturtilskot i Ål kommune.