Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Influensavaksine 2018

12.nov. kl.12-15 på Ål Helsestasjon. Ingen timebestilling.

Influensavaksinering ved Ål helsestasjon                                      

 • Oppmøte:Ål Helsestasjon i 2.etg. Familiens hus 

 

Folkehelseinstituttet tilrår vaksine til:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide i 2.og 3.trimester
 • Gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon

            Barn og vaksne med :

 • diabetes mellitus (både type 1 og 2).
 • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
 • nedsett immunforsvar.
 • kroniske hjarte-/karsjukdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom og skade
 • svært alvorleg fedme, dvs  kroppsmassindeks over 40 kg/m2
 • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

       I tillegg vert vaksina tilrådd til :

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Hustandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre med regelmessig kontakt med levande grisar. 

Vaksine mot lungebetennelse kan setjast samtidig.

Influensavaksinen koster kr 200,-

Pneumokokkvaksine kostar kr 350,-