Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ekstraordinær bandtvang

Fastsetting av lokal forskrift, sak 18/00180

paragrafteikn

Fastsetting av lokal forskrift om ekstraordinær bandtvang i Ål kommune  

Saksopplysningar:  

Forskrift om ekstraordinærbandtvang er heimla i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehald(hundeloven) § 6 andre ledd bokstav f.
Det vere ekstraordinære forhold som gjer bandtvang påkravd for å verne
viltet i situasjonar med mykje laussnø.    

Forskrifter om ekstraordinær bandtvang verte kunngjort via Norsk Lovtidend i tillegg til lokal kunngjering i lokalavis og kommunen sine heimesider.    

I Ål kommune er heimel for å kunne fastsette bandtvang etter § 6 i hundelova delegert til leiar for Drift og utvikling.

18-00180-1 Fastsetting av lokal forskrift om ekstraordinær bandtvang i Ål kommune 413352_10_1.pdf 

Lov om hundehold - lenke til Lovdata 
Forskrift om hundehald i Ål kommune