Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigedomsskatt 2018

Eigedomsskatteliste til offentleg ettersyn.

Med heimel i eigedomsskatteloven § 15, blir skattelista lagt ut til offentlig ettersyn i tida 01.03.-11.04.18

Detaljert grunnlag om takst og skatt vert tilsendt. Klagefristen er 6 veker frå dette er mottatt.
Eventuell klage vert å sende til: postmottak@aal.kommune.no eller til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål