Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bjørnestølen

Offentleg ettersyn - privat detaljreguleringF6-9, plan-ID 2013003

I samsvar med § 12-10 og § 12-11 i plan- og bygningsloven (PBL) har Sektorutval for teknisk- næring og ressurs (STNR) i møte den 17.11.2015, sak 127/15, vedteke å leggje privat detaljregulering, Bjørnestølen, med tilhøyrande føresegner og planomtale, ut til offentleg ettersyn.  

Framlegg til detaljregulering er lagt inn i planarkivet på Ål kommune si heimeside, ID 2013003. 

Eventuelle merknadar må rettast til Ål kommune, Utviklingsavdelinga, 3570 Ål. Fristen er sett til 17.1.2016.

Du kan sende elektronisk høyringssvar her