Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Foreldrearbeidsutval (FAU)

FAU 2020-2021

Medlemmar og varamedlemmar

Verv Namn Varamedlemmer
Leiar + KFU-rep.  Linda Fuglesang Tveito  Mona Helling Gunhildgard
Nestleiar  Gunn-Kjersti Sandelien  Lars Ivar Brattegard
Skrivar  Tone Haga Bühler  Kari Torgersen
1. vara SU  Bjørg Torsteinsrud (for leiar)  Frode Berg
2. vara SU  Sigrun Jorde (for nestleiar)  Ingunn Svensgård
Styremedlem  Inger Haug  Helge Torsgard
Styremedlem  Guri Skjelde  Torunn Bjørnsen
Styremedlem  Birgit Marie Skrindo  Janne Birgitte Grøthe
Styremedlem  Gro Molde Lappegard  Jorunn Opheimsjorde

Her finn du kontaktinfo til medlemmer i FAU

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Alle føresette som har barn i skulen, er medlem av skulen sitt foreldreråd.

Foreldrerådet vel eit foreldrearbeidsutval (FAU), og FAU fungerer som eit styre for foreldrerådet.

FAU skal sikre reell medverknad frå føresette og ha medansvar for at læringsmiljøet er trygt og godt for elevane. FAU skal representere alle føresette ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

Døme på oppgåver og saker for FAU:

Drøfte saker som skal tas opp i politiske utval i kommunen, samarbeidsutval, elevråd og foreldremøte.
I tillegg medverke til vurdering av skulen, utviklingsarbeid i skulen, utvikling av trygt læringsmiljø for elevane, planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing, sosiale tiltak for elevane, organisering av undervisninga, utforming av skulens mål, prosjekter som gjennomførast i skulen (t.d. IKT), arbeid med det fysiske skulemiljøet, arbeid med trafikkforhold i nærmiljøet, få eit godt samarbeid mellom heim og skule