Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Visjon og skulen sine satsingsområde

Ål ungdomsskule 
              ein - frisk og framtidsretta - skule

Skulen gjer sitt beste for å 

  • gje eleven ei god opplæring
  • ha god dialog med dei føresette, slik at vi er ein god skule for alle som veks opp i Ål. Dette i tråd med den overordna delen av ny læreplan for grunnskulen:
    De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevane har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. ...(udir.no).

Skulen sine prioriterte områder

  • Det psykososiale miljøet
  • Rutiner for godt klasse- og læringsmiljø
  • IKT - pedagodisk bruk av nye verktøy
  • Fagfornying