Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Språk- og leseplan

Språk- og leseplan

Språk- og leseplanen for oppvekst i Ål bygger på at elevane skal lære seg grunnleggande prinsipp for lesing i alle fag, «Heilheitleg leseopplæring». Planen omhandlar også ulike læringsstrategiar som elevane skal meistre for å kunne forstå og tileigne seg innhaldet i ein tekst.