Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Læreplanar

Læreplanar og fagfornying

Læreplanverket skal styre innhaldet i opplæringa. Læreplanverket har ein generell del, prinsipp for opplæringa, læreplanar for fag og fag- og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringslova.

Utdanningsdirektoratet arbeider med å fornye alle læreplanane i grunnskulen og vidaregåande opplæring. Dei nye læreplanane blir tatt i bruk frå skulestart i 2020.
Her kan du lese meir om læreplanane og fagfornyinga:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/