Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skuleskyss

Skuleåret 2020/2021

Skuleåret 2020/2021  

Buss: 

Fylgjande rutetabellar er aktuelle:

• 337 Ål-Torpo

• 330 Gol-Geilo 

• 336 Ål-Vats-Bergsjø   

• 338 Ål-Liagardane 

• 339 Ål-Kvinnegardslia  

• 343 Ål-Votndalen


Taxi:
Elevar på 8 trinn som skal køyre taxi, vil få beskjed om tidspunkt. Elevar på 9.-10. trinn som har køyrt taxi før, vil få beskjed frå Ål Taxi dersom tidspunkta er endra.

Generell informasjon om skuleskyss sjå link www.brakar.no

Skuleskyss

Etter opplæringslova har elevar på 1. årssteget rett på fri skuleskyss dersom skulevegen er over 2 km, og elevar på 2.-10. årssteg rett på fri skuleskyss ved skuleveg over 4 km.

Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Rv 7, der det ikkje er gangveg, vert rekna som særleg farleg skuleveg, og gir rett til skuleskyss.
Søknadsfrist 1. januar.

Retningsliner for skuleskyss i Ål kommune

Ved flytting skal det meldast om endring av skyssbehov til skulen.