Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skulemjølk og skulefrukt

SKULEFRUKT
Ål ungdomsskule har gratis skulefrukt til alle
 elevar 

Frå og med hausten 2019 får alle elevar ved ungdomsskulen 1 frukt pr skuledag 
(dette iflg kommunestyresak 85/18, Ål kommunestyre 13.12.2018)  

Elevane får utdelt frukta i fyrste friminutt. 

Pga Covid 19 vert det foreløbig ikkje tilbod om skulefrukt skuleåret 2020-2021.

SKULEMJØLK
Elevar ved ungdomsskulen kan abonnere på skulemjølk via skulen.
Skulen har slikt tilbod:

Ekstra lett Tinemjølk 0,5%
Tine lettmjølk 1%
Laktosefri lettmjølk 1,2%

Ta kontakt med skulen om du ynskjer å abonnere på skulemjølk.