Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

MOT

 «Å trives på skolen er en forutsetning for å lære. Men kanskje viktigere: Det er en forutsetning for å mestre livet.»

Grunnverdiar er: MOT til å leve – MOT til å bry seg – MOT til å si nei

MOT i ungdomsskulen er eit heilheitleg pedagogisk program der elevane møter MOT 12 gonger over tre år. Besøka varer 1 – 2 ½ time.

Programmet MOT har ungdomsskulen nytta i haldningsskapande arbeid i meir enn 10 år.