Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kjærlighet og grenser

Eit program skulen nyttar i arbeidet med å skape gode haldningar, godt skulemiljø og gode foreldrenettverk

 «Kjærlighet og Grenser er et systematisert, kunnskapsbasert, internasjonalt program som forebygger alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer.

Dette programmet:

  • Er rettet mot ungdommer og foreldrene deres
  • Bygger gode foreldrenettverk
  • Styrker ungdommens sosiale kompetanse»

Ål kommune gjennomfører dette programmet litt komprimert på 8. trinn.

Gjennomføringa for føresette blir 6 kvelder i perioden veke 41 – 48.

Gjennomføringa er i samarbeid med representantar frå psykisk helse.

Skulen forventar at føresette sett av noko kveldstid og prioriterer å være med på dette arbeidet. Nettverksbygging i gruppa med føresette ser vi på som eit svært viktig punkt.

Detaljert informasjon om opplegget vert sak på foreldremøtet til 8. trinn tidleg på hausten.