Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Inkluderande læringsmiljø

Prioriterte områder:

  • Skule-heim samarbeid
  • Fagfornying
  • IKT - pedagogisk bruk av digitale verktøy

Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Utdanningsdirektoratet har eit program for å hjelpe kommunar i arbeidet med å skape trygge og gode læringsmiljø i både barnehage og skule.

Alle kommunane i Hallingdal følgjer dette programmet i perioden 2018-2022. Alle barnehagane og alle skulane i Ål arbeider med lokale handlingsplanar. På kommunalt nivå er det laga ei rutine som skal styrke samarbeidet med og mellom føresette.

Oppvekstsektoren vil også ta i bruk ein modell som skal koordinere betre det tverrfaglege arbeidet (BTI-modellen). Målet med modellen er å sikre heilskapleg og koordinert innsats mellom tenestene i Ål kommune.