Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vis omsyn til villreinen

Fylkesmannen i Buskerud er ansvarleg fylkesmann for Hardangerviddaområdet

Oppmoding frå Fylkesmannen:

Påska nærmar seg, og vi er mange som skal til fjells.
Fylkesmannen i Buskerud er ansvarleg fylkesmann for Hardangerviddaområdet og vi ønsker å gå ut med informasjon om villreinens sårbarheit i denne vårvinterperioden.
I enkelte villreinområde er beiteforholda i år vanskelege som følge av snøtilhøve og nedising.

Lenke til Fylkesmannen i Buskerud.