Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vis merksemd i trafikken!

Tre av ti dødsulykker i perioden 2011 - 2015 skuldast at folk ikkje var merksame.
Blikket vekk frå vegen i meir enn to sekund fører til at du i 80 km/t beveger deg 44 meter i blinde.
Tasting eller teksting på telefon er forbunde med ekstremt høg risiko. Anslag på relativ risiko i forskningslitteraturen varierer frå 22 til 164 gonger høgare ved tasting/teksting enn ved vanleg køyring.

Fire former for manglande merksemd:

  • Visuell (sjå på noko anna enn vegen/trafikken)
  • Fysisk /motorisk (ta hendene frå rattet)
  • Kognitiv (ha tankane på noko ann enn køyring)
  • Auditiv (lytte til noko /nokon, slik at merksemda ikkje er på køyringa)

Merk at fleire ulike former for manglande merksemd kan inngå i den same aktiviteten. Dei fire formene er ikkje gjensidig ekskluderande. (Statens vegvesen)

Vær tilstades når du beveger deg i trafikken og vær merksam!