Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vintervedlikehald

Brøyting, snørydding og strøying

Informasjon frå drift- og vedlikehaldsavdelinga

Med vintervedlikehald meiner me brøyting, snørydding  og strøying.

Vintervedlikehaldet skal på best mogeleg måte ivareta trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantane (Veglova).
Hovedvegar og gang- og sykkelvegar blir prioritert.

Du finn meir informasjon her