Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Verger og representantar

Mindreårige asylsøkjarar i Hol og Hemsedal treng deg!

Fylkesmannen i Buskerud søker representanter til enslige mindreårige asylsøkerer og verger til enslige mindreårige flyktninger. 57 barn i Hol og 29 barn i Hemsedal er i dag uten representant. Det kommer daglig et stort antall mindreårige asylsøkere til Norge. Flere av disse barna får plass på asylmottak eller i omsorgssenter.

Du finn meir informasjon frå Fylkesmannen her