Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vegarbeid

Stasjonsvegen - Sundre barnehage - kyrkjegarden

Veg og park byrjar no arbeidet med å vidareføre gangveg frå Stasjonsvegen, forbi Sundre barnehage og opp mot kyrkjegarden.

Det betyr at det ein periode framover vil vere maskiner og redusert framkomelegheit på denne strekninga.
Vi oppmodar alle om å ta det roleg i området og at me viser omsyn til kvarandre medan arbeidet pågår.
Eventuelle spørsmål: Jørn Gudbrandsgard 90893563 eller Dag Hovde 95173880