Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vaksineringa i Ål kommune

Status per 16.02.2021

Vi er no i gang med årskull 1935-1936.

Folk blir primært oppringt veka før dei skal få vaksine.

Når vi tek kontakt med innbyggjarane for å få time til vaksinering vil dette skje på telefon. Vi tek ikkje kontakt på Facebook eller i andre kanalar. Det er IKKJE eigenandel eller førehandsbetaling, og det er heller ikkje mogeleg å betale seg fram i køen. Vaksina er gratis!
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjort erfaring med at det er nokon som driv svindel rundt tilbod om vaksinar som ikkje fins.
Ål kommune ringer når det er din tur i vaksinekøen.