Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavaksinering

Oppdatert status og info om vaksineringa i Ål kommune

Status vaksinering

Drop-in kvar onsdag mellom kl 15-17:00. Dette gjeld for 1. og 2.dose og dei over 18 år som skal ha 3.dose.
All vaksinering foregår på Ål helsestasjon.
Me tilrår å få sett opp time for koronavaksineringa, då ein kan risikere at det blir kø og må vente ute. 

No er det også mogeleg for dei som er 18 år eller eldre å setje seg opp til time.
Intervall mellom 2. og 3. dose må være 20 veker eller meir. Kortare dersom legen gir annen beskjed.

Dei mellom 15 og 17 år som ynskjer koronavaksine kan ringe helsestasjonen og bestille time.

Ål kommune vaksinerer fortrinnsvis med Pfizer. Me kan ôg tilby Moderna, men me har begrensa mengde og må difor ta atterhald om at ein ikkje kan velje mellom desse. 

Lenke til registrering

Informasjon om vaksine for barn mellom 5-15
Tilbod om koronavaksinasjon til barn og ungdom vert utvida:

Folkehelseinstituttet har i vurderinga si framheva at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorleg sjukdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrensa.. Folkehelseinstituttet meiner likevel at det er rett at vaksinering er mogeleg for dei som ynskjer dette.

Du finn meir informasjon på FHI sine nettsider

Informasjon om vaksine for dei mellom 5 -15

Hytteturistar:

Dei som er 45 år eller eldre og oppheld seg i Ål kommune har moglegheit for å få koronavaksine her.

Intervall mellom 2. og 3. dose må være 20 veker eller meir. Kortare dersom legen gir annen beskjed.

Bestill time her. Hugs legitimasjon og dokumentasjon på 2.dosen. 

Tlf. Ål helsestasjon: 3208 5290 eller 916 66 849.

Generell info

All vaksinering foregår no på Ål helsestasjon (Familiens hus ved Spar) og onsdag er vaksineringsdag. 

For dykk som nyttar teiknspråk som førstespråk: Send SMS til vaksinasjonskoordinator Anikken Teigen, tlf 97966553 og meld frå om at du er døv. Kommunen har oversikt over mange av dykk, men ikkje alle. 

Sjå opp for svindel.

Når vi tek kontakt med innbyggjarane angåande vaksinering vil dette skje på telefon eller SMS. Vi tek ikkje kontakt på Facebook eller i andre kanalar. Det er IKKJE eigenandel eller førehandsbetaling, og det er heller ikkje mogeleg å betale seg fram i køen. Vaksina er gratis!
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjort erfaring med at det er nokon som driv svindel rundt tilbod om vaksinar som ikkje fins.

Her kan du lese meir om når du kan forvente å få vaksine