Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vaksinering

Oppdatert status og info om vaksineringa i Ål kommune

Registrer deg i vaksinekø

Det er no digital registrering for koronavaksinering i Ål kommune.

NB! du må ha bank-ID for å bruke tenesta.

Det er svært viktig at alle registrerer seg inn i vaksinekø. Du vil motta ein sms for timebestilling når det er din plass i køen.

Hjelp gjerne kvarandre med å registrere seg. Du kan få ein som står deg nær til å hjelpe deg eller du kan sjølv hjelpe ein du står nær. Om du er den som hjelper, logg deg inn med din bank-ID og registrer vedkomande som ynskjer vaksine.

Status vaksinering

Me vaksinerar no i alle prioriteringsgrupper frå 18 år og eldre. Dei som har time for 2. dose, treng ikkje å ringe for å fremskynde timen. Me tek kontakt dersom det er aktuelt.

Viktig at dei som ynskjer vaksine og ikke har mottatt sms om time ringer helsestasjonen på tlf 32 08 52 90, så kan vi hjelpe med det.

Alle som møter opp i idrettshallen må ha på seg munnbind!
Hjartesukk frå dei som køyrer buss: Ikkje parker i busslomma. Dette skapar farlege situasjonar.

Generell info

All vaksinering er planlagt i Ål idrettshall og onsdag er vaksineringsdag.

For dykk som nyttar teiknspråk som førstespråk: Send SMS til vaksinasjonskoordinator Anikken Teigen, tlf 97966553 og meld frå om at du er døv. Kommunen har oversikt over mange av dykk, men ikkje alle.

Når vi tek kontakt med innbyggjarane for å få time til vaksinering vil dette skje på telefon eller SMS. Vi tek ikkje kontakt på Facebook eller i andre kanalar. Det er IKKJE eigenandel eller førehandsbetaling, og det er heller ikkje mogeleg å betale seg fram i køen. Vaksina er gratis!
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjort erfaring med at det er nokon som driv svindel rundt tilbod om vaksinar som ikkje fins.

Her kan du lese meir om når du kan forvente å få vaksine

Vaksineteam

Vi treng helsepersonell med ledig kapasitet. 

Er du utdanna farmasøyt, vernepleier, sjukepleiar eller lege?
Har du ledig kapasitet ved sidan av ditt ordinære arbeid?
Har du blitt pensjonist og har lyst å bidra?
Skal du vere i Ål eller omegn i ferien og kan hjelpe oss i ei periode?

Då treng vi deg til vaksineteamet vårt i Ål.

Vi treng helsepersonell som kan arbeide fast kvar onsdag, som kan bidra i enkelte veker eller vere ringevikar ved behov. Stillingane er mellombels engasjement mellom 3-6 månader.

Du kan ta direkte kontakt med Elise Jakobsen eller send inn elektronisk søknad

For meir informasjon kontakt Elise Jakobsen, fag- og kvalitetsutviklar
tlf: 32 08 52 05
mobil: 979 70 683
e-post: elise.jakobsen@aal.kommune.no