Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utbetring av Nossvegen

Oppstart 3.september

Utbetring av Nossvegen, Ål kommune. 

Vi må utbedre delar av vegen ovanfor den øverste skarpe svingen v/Noss, ca. 30 meter.
Det kan verte  aktuelt å stenge vegen i kortare periodar. Arbeidet vil starte måndag 3. september og vera ferdig seinast 5. september. Vi beklagar ulempene dette måtte medføre.

Ved spørsmål, ta kontakt med Dag Hovde på telefon 951 73880