Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdata 2017

Illustrasjonsteikning av ungdom

Korleis har ungdom i Ål det?

Her finn du nøkkeltal frå ungdata undersøkinga for Ål ungdomskule.

Nøkkeltallsrapport Ål ungdomsskule 2017.pdf

Ål skil seg ikkje spesielt frå Buskerud fylke og landet elles. Det er litt høgare andel i Ål som er nøgd med foreldra sine, med skulen og med nærmiljøet.

Ein negativ forskjell er at Ål har ein høgare andel elevar som har svart at dei blir mobba. Dette er ei negativ utvikling frå 2013 når førre ungdata blei gjennomført.

Mobbeombodet kjem på ein av planleggingsdagane i oppvekstsektroen i august. Plan og tiltak for vidare arbeid vil følgje av seminardagen med mobbeombodet.

Det er likevel viktig å minne om at mobbing ikkje berre skjer i skuletida. Mange har negative oppleveringar på nett med sårande kommentarar og utestenging. Nettvet er alle sitt ansvar, både ungdom sjølv og vaksne.

Resultat frå ungdata vil bli følgd opp i ulike sektorar, og er, saman med anna kunnskap, grunnlag for det førebyggande arbeid for ungdom i Ål.