Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tur- og sykkelstig

Lyabrua til Oppheimsåsen

Foto: Torleiv Torgersen sykkelsti Lya

Arbeidet med tur og sykkelstigen mellom Lyabrua på Votndalsåsen og Steintjødne på Oppheimsåsen startar snart opp att.
I år vil arbeidet skje frå Oppheimsåsen, og Harald Grøgard reknar med å starte opp att 20. juli.

Oppheimsåsen AS bidreg i prosjektet, og vil blant anna levere delar av massane til stigen. Desse vert henta frå eit steinbrot i nærleiken.

Prosjektet skal etter planen avsluttast i løpet av hausten 2020.»

Biletet er teke frå Lyabrua hausten 2019, og syner eit parti av stigen som er ferdig.
Foto: Torleiv Torgersen