Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tryggleiksplassar

Tryggleiksplassar – nytt tilbod frå 1. september


Ål Helsesenter har etter omorganisering og flytting disponible rom på det som tidlegare vart kalla Godstugu. Heimetenesta og avdeling Ergo- fysioterapi har valt å gjere nokre av romma tilgjengelege som Tryggleiksplassar, i tråd med prosjekt TAKT-omslag som arbeider med tiltak for Tryggleik og AKTivisering av brukarar på individuelt nivå.

Du finn meir informasjon her.