Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tingstugu opnar dørene

Tingstugu Foto Terje Bjørnsen

Frå måndag 3. mai opnar Tingstugu dørene.

Opningstid vil vere måndag og onsdag 10.00 - 14.00

Det vil fortsatt vere strengt fokus på smittevern og registrering av alle besøkande.

Ta gjerne kontakt på førehand dersom du ynskjer kontakt med ein sakshandsamar, telefon 3208 5000.

Bruk også nettsida vår: www..aal.kommune.no. Der kan du finne svar heile døgnet. Kommune-Kari kan også svare på smått og stort.

NAV kan du kontakte på tlf 5555 3333