Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilsynsgebyr avløpsanlegg

 

Tilsynsgebyret på kr 250,- er eit årleg gebyr som fell på alle som har private avløpsanlegg mindre enn 50pe (personekvivalenter). Enkel bustad/hytte og opptil 10 einingar får dermed dette gebyret frå 2020.

Dette gebyret er med på og finansiere kontoret sitt arbeid med opprydding i spreidde avløp og tilsyn med og kartlegging av avløpsanlegga som er godkjent i vårt område.
Det har i mange år blitt godkjent anlegg og etablert avløpsanlegg som kommunen ikkje har oversikt over tilstanden til. Dette blir no tatt tak i og derfor dette tilsyngebyret.