Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Inkludering av barn i familiar med låg inntekt

Søknadsfrist 10. desember 2019

No kan offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar søke midlar frå «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».

Tilskotsordninga er eit verkemiddel for å betre moglegheitene til barn og ungdom for å delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Ordninga blir forvalta av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Frist: 10. desember 2018.

Informasjon på nett:

Kontaktperson i kommunen:
Folkehelsekoordinator Hilde Nysæther Frantzen og Frisklivsleiar Live Berg, friskliv@aal.kommune.no, telefon 95 98 04 95.