Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskot til inkludering av barn og unge

18. november er det søknadsfrist for å søke tilskot fra Bufdir.

Ballspill i parken.

Foto: Oleksandr Pidvalnyi, Pixabay.


Bufdirs tilskotsordning skal legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og sumfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. 

For meir informasjon om tilskotsordninga og korleis søke, sjå Bufdirs nettside.

Bufdir - tilskot til inkludering av barn og unge.

 

 

 

Sist endret: 29.11.2022