Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avløp Leveld

Tilbodskonkurranse

Ål kommune skal bygge ca. 5200 meter avløpsleidning, inkludert stikkleidningar i Leveldbygda. 150 meter av traseen inkluderer rehabilitering av eksisterande leidningsanlegg med vassleidning.

Arbeida skal utførast i perioden august 2017 til august 2018.

Tiltaket vert klassifisert i tiltaksklasse 2 iht. Pbl.

Tilbodsbefaring vert halde fredag 05.05.2017 kl. 0900 med oppmøte ved Gunnarhaugen renseanlegg.

Tilbodskonkurransen er kunngjort på Doffin ID 153748 og konkurransegrunnlaget kan lastast ned direkte frå Doffin.