Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Til barn og unge i Ål

Helsing frå ungdomskonsulenten

Til alle born og unge i Ål❤️
Treng du ein vaksen og snakke med?
Har du det vanskeleg eller er bekymra for nokon?
Me vil gjerne snakke med deg!
Her er telefonliste om du vil snakke med nokon på;
Ungdomshelsestasjonen, ring og avtal time på tlf. 32 08 52 90
Skulehelsetenesta, Psykisk helse og rus: Margunn på tlf. 40 21 08 47,
Ingeborg på tlf. 90 86 56 02
Ungdomskonsulent, Anne Berit på tlf. 99 79 90 34
Ungdomsarbeidar Håvard Gåsterud på tlf 46 86 00 39
 
Livet er tøft.
Men det er jammen du også!
❤️❤️❤️
Hugs å ta vare på dei som er utanfor, også no. Bruk sosiale media positivt til å inkludere alle.