Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Til barn og unge i Ål


Treng du ein vaksen og snakke med? ❤️
Har du det vanskeleg eller er bekymra for nokon?
Me vil gjerne snakke med deg!
Her er telefonliste om du vil snakke med nokon på;
  • Skulehelsetenesta: Randi Torgun (Nedre Ål, Skattebøl og Leveld) tlf: 95196799. Ranveig (Ungdomsskulen og Torpo) tlf. 99287891.
  • Ungdomshelsestasjonen, ring og avtal time på tlf. 32 08 52 90 
  • Skulehelsetenesta, Psykisk helse og rus: Margunn på tlf. 40 21 08 47, 
    Ingeborg på tlf. 90 86 56 02
  • Ungdomslos, Ann Beate Øyre Bjørnsen 477 98 971
  • Ungdomsarbeidar Håvard Gåsterud på tlf 468 60 039
 
Livet er tøft.
Men det er jammen du også!
❤️❤️❤️
Hugs å ta vare på dei som er utanfor, også no. Bruk sosiale media positivt til å inkludere alle.