Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Takstbrev eigedomsskatt

Brosjyre eigedomsskatt

Det er i desse dagar sendt ut takstbrev til eigarar av eigedom i Ål kommune.
Grunna systemtekniske problem vil dessverre nokon motta same informasjonsbrev to gonger. Vi beklager dette!

Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på telefon 3208 5000.