Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ta i et tak

Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs tradisjonelle «Ta et tak»-aksjon

Den ordinære ”Ta et tak 2019/20»-aksjonen skal ha følgjande fokusområde:

Støtte til skadeforebyggjande tiltak på både våningshus- og driftsbygningar over heile landet, men også andre verneverdige bygningar og anlegg vil kunne kome i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.
Kriterier vil vere som tidlegare: Objektets alder, objektets eigenart (stadstypisk⁄ sjeldan), grad av forfall, objektet sitt funksjon og intensjon om bruk etter restaurering, geografisk differensiering (vi ynskjer så brei som mogeleg geografisk representasjon ved tildeling av midlar).
Søknadsskjema blir lagt ut på Norsk Kulturarvs nettside, www.kulturarv.no

Du finn meir informasjon her.