Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Sundre dei neste 100!

Har du innspel til tiltak som kan gjera Sundre betre, møt opp på ope møte på Sundrehall fredag 5. mai kl 18.

Sundre dei neste 100 – neste byggesteg park Ål kulturhus

Ål vidaregåande skule og avdeling veg og park byggjer no amfi, trampoline, sitteplassar under tak, sittebenk rundt alma og hengekøyer.

Skissa viser fleire byggesteg som kanskje kan bli utført seinare. Prosjektet er eit samarbeid med Sundre Vel og Ål kommune. 
Har du innspel til tiltak som kan gjera Sundre betre, møt opp på ope møte på Sundrehall fredag 5. mai kl 18.

ål vg elevar.jpg
Elevar frå Ål vgs

 

arbeid pågår.jpg
Arbeid pågår

veg og park deltek.jpg
Veg og park deltek

Sist endret: 19.09.2023