Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Student og folkeregistert i Ål kommune?

Informasjon frå møte med kommuneoverlegane 27.03.2020

Vi ynskjer at studentar og andre med bopel i Ål, som har verksemda si ein annan stad, helst skal halde seg der dei er.
Velger de likevel å reise heim, så er det viktig at dei held seg strengt til dei råda som er gjeve om hygiene og avstand. Dersom ein har familiemedlem som er helsearbeidar må ein vere ekstra forsiktig.