Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Strategisk næringsplan

Torsdag 8.10 vart det tredje arbeidsmøtet arrangert i samband med Strategisk Næringsplan 2021-2024.
Tilsaman har no ca. 50 bedrifter bidrege i prosessen. Ål kommune er svært stolt over så stort engasjement.
Næringsstyret skal no jobbe vidare med innspela før planen kjem ut på høyring.
Foto: Staffan Landsmann-Wiwe